Preview
Click to preview Årstafältet photo book

Sommaren 2008 formerade Radar arkitektur & planering AB en intersektionell arbetsgrupp som under hösten arbetade med stadsutveckling av Årstafältet. Radar hade som ett av sju internationella team blivit inbjudet av Stockholms stad att ta fram ett förslag på hur Årstafältet blir en integrerad del av intilliggande bebyggelse.
Uppgiften inleddes med en karaktärsbeskrivning, en vardagslivskart­läggning, av platsen och människorna. Kartläggningen genomfördes av en fotograf och en författare med god kännedom om platsen. Resultatet blev ett antal bilder och texter som användes som underlag för hela projektet.
Materialet från vardagslivskartläggningen har vi satt samman i en bok, för dig som vill lära känna Årsta med omnejd lite bättre eller bara ta del av lite fina bilder och bra texter.
Om du vill veta mer om vardagslivskartläggningar eller stadsutveckling är du välkommen att kontakta oss på Radar arkitektur & planering, så kan vi utveckla våra tankar kring en mer lyhörd och öppen arbetsmetod när det gäller stadsplanering – något som vi kallar för ”the art of hanging around”. Hoppas att vi hörs…
Trevlig läsning!

Radar arkitektur & planering AB

Radar_GBG

About the Author

Radar arkitektur & planering AB
Radar_GBG Sweden Gothenburg
Radar Architecture & Planning AB is a architecture office with a field that includes everything from early concept sketches in the urban area to the design, planning and monitoring of buildings and the external environment. Regardless of the assignment is characterized always the end result of a major commitment, empathy and a design goal. This approach is part of the agency's culture and has led to a number of prominent competition results and a large number of carefully implemented mission!

Publish Date  November 16, 2010

Dimensions  Standard Landscape  50 pgs Premium Paper, matte finish

Category  Architecture

Comments (0)

Mer än tusen ord - photo book
Published November 27, 2012
Vart är vi på väg? - Architecture photo book
Published June 21, 2012
Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb