Preview
Click to preview MONGOLIA photo book

Aquest llibre que tens entre mans ha nascut de l’experiència viscuda durant el viatge de vacances fet l’estiu de 2010; de l’impacte que provoca el veure a banda i banda dels camins ampolles i llaunes i de descobrir que aquest no és un fet singular, sinó que es va repetint tot el llarg del camí, fins que arribes a pensar que són companys inseparables del teu viatge.

El llibre és un joc d’imatges, un contrast en forma de díptics que confronten les dues realitats individualment, imatge a imatge. Però també el podem llegir com dos viatges diferents, tot i ser els llocs i els espais els mateixos. Són dues realitats paral·leles, indestriables, ara per ara, l’una de l’altra.

Este libro que tienes entre manos ha nacido de la experiencia vivida durante el viaje de vacaciones hecho el verano de 2010; del impacto que provoca ver a ambos lados del camino botellas y latas i de descubrir que éste no es un hecho singular, sino que se va repitiendo a todo lo largo del camino, hasta que llegas a pensar que son compañeros inseparables de tu viaje.

El libro es un juego de imágenes, un contraste en forma de dípticos que confrontan las dos realidades individualmente, imagen a imagen. Pero también lo podemos leer como dos viajes diferentes, a pesar de que los lugares y los espacios son los mismos. Son dos realidades paralelas, inseparables, hoy por hoy, la una de la otra.

AlbertPujol

About the Author

Albert Pujol Ximenes
AlbertPujol Barcelona (Catalunya)

Publish Date  January 04, 2011

Dimensions  Standard Landscape  56 pgs   Standard Paper

Category  Travel

Tags 

Comments (0)

Detalls de Suècia - Travel photo book
Published November 16, 2011
La Fageda d'en Jordà - photo book
Published June 01, 2010
Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb