Preview
Click to preview ESSÈNCIES del NEPAL photo book

After a trip through Nepal, Iban Riu publishs his first book. Its called "Essències del Nepal" and you will experience some details related to the country's great mountain, landscapes, portraits .. everything through images that follow the usual lines of simplicity and freshness.
He has also included his own texts as well as phrases of Buddhist masters.
A short trip to the heart of a small asian country in a 80 pages 25x20 book with texts written in Catalan.
-------------------------------------------------------
Després d'un viatge pel Nepal, Iban Riu edita el seu primer llibre. El titula "Essències del Nepal" i hi podem contemplar petits detalls del país : les grans muntanyes, paisatges, retrats..tot amb imatges que segueixen les línies de senzillesa i frescor habituals.
A més, també hi inclou textos propis, i frases de grans mestres budistes.
Tot plegat, un viatge de 80 pàgines al cor del petit país asiàtic en un llibre de 25x20cm i textos en català.
-------------------------------------------------------

IbanRiu

About the Author

Iban Riu Frigula
IbanRiu Salt, Catalunya, Spain
Born in 1986 in Girona, Iban Riu began in the world of photography by himself. Nature and travel, his main subjects to capture the beauty, both visual and contextually, by a simple way but full of life. In this research it is essential to have a good documentation, ability to adapt and be respectful of the world. All these points are the basis and what gives meaning to all his photo projects, and becomes a challenge for the photographer continue producing images under these principles. -------------------------------------------------------------------------------------- Nascut a Girona el 1986, Iban Riu s'inicia en el món de la fotografia de forma autodidacta. Amb la naturalesa i els viatges com a base d'acció, intenta captar la bellesa visual i contextual amb imatges senzilles però plenes de vida. En aquesta recerca es fa imprescindible una bona documentació, capacitat d'adaptació i ser respectuós amb el món. Tots aquests punts són la base i el que dóna sentit a tots els

Publish Date  May 16, 2011

Dimensions  Standard Landscape  80 pgs Standard Paper

Category  Arts & Photography

Tags  , , , , , , , , , ,

Comments (0)

Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb