Preview
Click to preview STJERNHOLM A/S photo book

Velkommen hos Stjernholm

Stjernholm indtager en central placering i markedet for vandbehandling på både offentlige og private renseanlæg, i kloaksystemer og på vandværker i hele landet.

Vi bruger den nyeste viden aktivt og arbejder løbende med at bringe ny, brugbar viden ind i vores løsninger.

Vi fokuserer i høj grad på håndgribelige og målbare fordele ved de løsninger, vi tilbyder vores kunder. Investeringen skal kunne betale sig - og vi opererer typisk med en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 5 år på nyinvesteringer.

Det er let at være kunde hos Stjernholm

Hos Stjernholm er vi altid med, når der sker noget i branchen. Du vil derfor let kunne møde os på messer, udstillinger, kurser og i medierne. Vi inviterer desuden selv til erfa-udveksling for både folkene i driftsafdelingerne og for rådgivere.

Du er altid velkommen hos Stjernholm.

---------------------------------------------------
Welcome to Stjernholm

Stjernholm occupies a central position in the market for water treatment in both public and private wastewater treatment plants, sewer and water utilities across the country.

We use the latest knowledge actively and continuously working to bring new, useful knowledge into our solutions.

We focus heavily on tangible and measurable benefits of the solutions we offer our clients. The investment must pay off - and we operate with a typical payback period of between 2 and 5 years on new investment.

It is easy to be a customer of Stjernholm

At Stjernholm we are always with you when something happens in the industry. You will easily be able to meet us at fairs, exhibitions, courses and in the media. We invite you also to experience self-exchange for both the people in operations departments and advisers.

You are always welcome at Stjernholm.

Hedensted Spildevand - Arts & Photography photo book
Published March 11, 2013
STILHED - Fine Art Photography photo book
Published November 28, 2012
Claus Kovstrup - Århus Golfklub - Sports & Adventure photo book
Published February 16, 2012
Jane & Kolander - Business photo book
Published February 16, 2012
SLS A/S - Business photo book
Published February 16, 2012
RCT FYN - photo book
Published May 24, 2011
Dotts Foto - Arts & Photography photo book
Published March 24, 2011
Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb