Preview
Click to preview Sosialist? Javisst! pocket and trade book

Den kapitalistiske verdenskrisa og folkenes voksende krav om samfunnsendring, har ført til fornyet interesse for sosialismen. Men fra både høyre og «venstre» blir det sagt at den «gamle» marxismen og leninismen ikke duger. «Nye og tidsriktige» teorier er lansert som visstnok skal forbedre og erstatte den.

Denne boka er et forsvar for marxismen og de historiske erfaringene fra bygginga av sosialismen.

Gjennom tekster fra Venezuela, Ecuador, India, Albania og Norge rettes et skarpt kritisk blikk på forskjellige «sosialismer»: Fra titoismen til dagens bolivarisme og teorier om «deltakerdemokrati» og «sosialistisk folkestyre». Ved nærmere ettersyn viser alle seg å være resirkulerte forestillinger som ble tilbakevist allerede av Karl Marx.

jablu

About the Author

Forlaget Revolusjon
jablu Oslo, Norway
Ideelt non-profit forlag. Non-profit publishing house.

Publish Date  August 02, 2011

Dimensions  Pocket  190 pgs Black and White printing (on cream uncoated paper)

Category  History

Tags  , , , ,

Folkefront mot krise, krig og fascisme - History pocket and trade book
Published September 16, 2013
Krigerstaten Norge - History pocket and trade book
Published December 29, 2010
Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb