Preview
Click to preview Josep Mª i Lluïsa AIGUA photo book

Fotografia de Natura i paisatge amb l'aigua com a tema principal.

JosepMaria

About the Author

Josep Maria Abadia Palau
JosepMaria Lleida, Lleida, Spain

Publish Date  August 30, 2011

Dimensions  Large Square  66 pgs Premium Paper, matte finish

Category  Fine Art Photography

Tags  , ,

Comments (0)

IMATGES per comentar - Arts & Photography pocket and trade book
Published December 14, 2013
Xarxa - Fine Art Photography pocket and trade book
Published December 08, 2013
Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb