Preview
Click to preview Pilyong Balong photo book

Ang kwento ay tungkol sa isang bata [Balong] na lumaki sa probinsya kung saan ang mga batang mag-aaral ay naglalakad ng malayo sa kanilang pagpasuk sa eskwela. Sa mga paglalakad ay madalas maglaro at magbiruan ang mga bata dahil sa layo ng kanilang nilalakad. Ngunit sa gayon ding pagkakataon ay di naiiwasan ang malabis na pagbibiro at mga pagkakapikunan, at para kay Balong, ito ay naging isang libangan.

Sa kwentong ito ay makikita kung papaanong ang isang inosenteng bata ay nagiging isang pilyo sa kaniyang mga kabata at kung papaanong sya'y natuto sa kaniyang pakikitungo sa iba.

ilogboy

About the Author

Allan Camba
ilogboy Pangasinan, PHILIPPINES

Allan Torres Camba (born October 06, 1977) is a Filipino-American author, visual artist, and musician.

Born and raised, during his childhood, in a riverside-home in Masidem--a village in Bani, Pangasinan Philippines, Camba grew up with the richness of the Filipino culture in a simple way of living. During the summer, as a child, he enjoyed being at the river, racing tiny sailboats made of used flip-flops, plastic bags, and fishball sticks. When afternoon was warm and windy, he would go at the dry-mud rice-field with his friends to fly their homemade kites. For children in the province, fun didn't end with the summer, because during the rainy seasons, they spent countless times catching tadpoles or simply playing in the rain. These experiences and more, is at home deeply in the heart and memory of the author, that he considers and calls such experiences "a gift and treasure beyond price and measure.". This is evident to the product of his work.

Comments (0)

LIKHA - Fine Art photo book
Published April 12, 2013
A Primer to the Ancient Filipino Script - Education photo book
Published October 15, 2011
...for Life & Eternity. - Wedding photo book
Published November 06, 2009
masidem.com the offline tour - Travel photo book
Published November 29, 2007
Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb