Preview
Click to preview LAND ROND HET IJSSELMEER photo book

SAMENVATTING
Met de bouw van de 'Afsluitdijk' in 1932, de Zuiderzee werd uiteindelijk het IJsselmeer. Ook dit was het begin van de bouw van de 'IJsselmeerpolders'. Als dit proces eenmaal voltooid was, had Nederland eindelijk weer een gebied dat het had verloren in de vroege Middeleeuwen als gevolg van grootschalige overstromingen en turfwinning. Het meer is omgeven door een grote verscheidenheid aan landschappen, die een belangrijk aspect van het karakter en de geschiedenis van het noordelijke deel van het land weerspiegelt. De 'IJsselmeer' is gelegen in het centrum en dus neemt in een unieke positie in de rivier delta genaamd Holland. De bouw van de Afsluitdijk is ook geëlimineerd de grootste bedreigingen en heeft een einde aan de schijnbaar grenzeloze honger naar land van de voormalige Zuiderzee, die werd omgezet in het IJsselmeer slechts 78 jaar geleden. De Zuiderzee omvatte zowel de huidige IJsselmeer en het lichaam van het water dat nu wordt genoemd de Waddenzee. Het begon allemaal ongeveer 1200 voor Christus, toen het klimaat had permanent verbeterd na de laatste ijstijd. In het centrum van het land een klein zoetwatermeer is gemaakt, genaamd Flevo Meer, die werd gevoed door het water van de Rijn en IJssel. In de loop van de eeuwen dit zoetwatermeer geleidelijk ontwikkeld tot een brak meer dat de Romeinen Almere genoemd. Door de stijgende zeespiegel na het begin van het millennium, het proces van verzilting voortgezet omdat kloof tussen het noorden van Friesland en Noord-Holland werden groter. Dijk-graven in latere jaren heeft laten zien dat er soms materialen gebruikt die niet veel te doen voor de stabiliteit, zoals turf of zand. Veel dijkdoorbraken zijn nu een typisch onderdeel van de dijk landschap langs de voormalige Zuiderzee kust. De beroemde Nederlandse schilderkunst traditie, zeer gewaardeerd voor zijn meesterlijke wijze van afbeelding van de "Nederlandse licht", kan voor een deel worden toegeschreven aan de locatie van de voormalige Zuiderzee.
In combinatie met de Waddenzee, het IJsselmeer de grootste continu natte Natura 2000-gebied vormt in Nederland en als zodanig is van internationaal belang. Dit is vooral te danken aan zijn functie voor water, waad-en trekvogels.
Elk jaar, duizenden wadvogels een tussenstop te maken in de Waddenzee als gevolg van een optimale dit meer het voedsel van omstandigheden. Tot op zekere hoogte geldt hetzelfde voor het IJsselmeer en Markermeer. De functie die de meren te vervullen tijdens de migratie seizoen is van groot belang in het bijzonder, dat wel. Het meer kan niet bekeken worden los van zijn omgeving. Het wordt begrensd door veel waardevolle droge en waterrijke gebieden die als broed-en voedselgebied voor deze vogels dienen. De Oostvaarderplassen, Lepelaarsplassen, Eempolders, Weerribben, en in zekere zin ook het Zwanenwater en de Waddeneilanden, zijn alle elementen van een groter, verbonden entiteit die van essentieel belang voor het voortbestaan ​​van vogels, vissen, zoogdieren en planten.
Niet alleen is de Zuiderzee, en in latere jaren het IJsselmeer, een bron van inspiratie voor schilders en fotografen, maar ook werd al vroeg ontdekt door reizigers en natuurliefhebbers. Er zijn wandel-en fietspaden in overvloed. Afhankelijk van de vrijheid die de reiziger zelf maakt, kan hij op de voet volgen de rand van het meer. Hij zal een breder begrip wel te bereiken,, als hij afwijkt van deze cursus. Door dit te doen, kan een grotere verscheidenheid aan landschappen te ontdekken, van het zandstrand van landschappen die werden gevormd tijdens het Pleistoceen tijdperk in de ijstijden van de polders met hun klei en veen landschappen dateren uit het Holoceen.
De culturele betekenis van het IJsselmeer landschappen wordt uitgedrukt in het bijzonder in de vele steden, dorpen en steden die bezocht kunnen worden. Een groot deel van de middeleeuwse en 17e eeuwse schoonheid verloren is gegaan, maar veel blijft. Ook van belang zijn de ontwikkelingen in de vorige eeuw, waarin de IJsselmeerpolders werden gerealiseerd. Door inpolderingen een geheel nieuw type landschap werd toegevoegd aan de bestaande oude land van de culturele landschappen. De bouw van compleet nieuwe steden als Lelystad en Almere waren een echte uitdaging voor veel stedenbouwkundigen en architecten. Met het oog op de verwachte toekomstige klimaatverandering, kunnen grote veranderingen in de landschappelijke kwaliteit van het IJsselmeergebied worden verwacht in de komende decennia. Als de zaken evolueren zoals beschreven in het advies van de commissie Veerman en het rapport 'Samen werken aan water', zal de gemiddelde waterstand worden verhoogd met 1,5 meter in 2050. Dijken moeten worden versterkt, kan natuurgebieden die buiten de dijken en havens overspoelen, en monumentale gebouwen zou kunnen zijn in gevaar.
van plan om de Afsluitdijk te versterken zijn ook in een vergevorderd stadium van voorbereiding en besluitvorming. Er is een overvloed aan kansen dat deze dijk biedt voor innovatieve projecten op het gebied van natuurontwikkeling en duurzame energieopwekking. Hetzelfde geldt voor de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Ook in het licht van dit perspectief, is het nuttig om de juiste aandacht te besteden aan de aard, de eigenschappen, kwaliteiten en kenmerken van het bestaande landschap. Alleen een volledig begrip van deze aspecten kan uiteindelijk leiden tot een goede planning.
Voor meer foto's ga naar: http://landschapper.nl/flash/flash.html
of download het google-earth-file: http://landschapper.nl/meer

boekmozart

About the Author

Maarten Ridderbos
boekmozart
Maarten Ridderbos has been for several years focused on doing exploratory research on landscapes in the Netherlands and abroad. Earlier books, which appeared on his deal with the Green Heart, City Parks and forests and cultural landscapes. Also appeared to him, "the little Atlas of the Old Dutch Waterline."
VAN ISTANBUL NAAR SELÇUK - Travel photo book
Published March 01, 2013
Ned-Den-Zwe-Duits - Travel photo book
Published January 25, 2012
CULTUUR EN LANDSCHAP VAN NOORDOOST SPANJE - Travel photo book
Published January 25, 2012
Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb