Preview
Click to preview Ferdaminne Fredrikstad pocket and trade book

Ferdaminne Fredrikstad er ei samling av Magne Aasbrenns artiklar frå perioden 1997-2012. Tema er språk, undervisning, populærkultur og teknologi. Tidlegare publisert i Dag og Tid, Klassekampen, Fredrikstad Blad og andre publikasjonar.

Kvitveis

About the Author

Kvitveis forlag
Kvitveis Bjørndalsveien 47, 1605 Fredrikstad Norway
Kvitveis forlag har utgangspunkt Fredrikstad og gir ut bøker i liten skala. Særleg er vi interesserte i språk, undervisning, lokalhistorie og idrett. Vi gir også ut skjønnlitteratur..

Publish Date  March 22, 2012

Dimensions  Pocket  178 pgs Black and White printing (on cream uncoated paper)

Category  Education

Comments (0)

Langs veiæne - Biographies & Memoirs pocket and trade book
Published April 08, 2014
Aust i Vika 2013 - Education pocket and trade book
Published December 08, 2013
Jentungen - pocket and trade book
Published February 20, 2013
Aust i Vika 2012 - Education pocket and trade book
Published November 20, 2012
Rømlinger i Gamle Fredrikstad - Children pocket and trade book
Published April 12, 2012
Rømlingar i Gamle Fredrikstad - Children pocket and trade book
Published April 12, 2012
Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb