Preview
Click to preview Leren in Eindhoven 2030 photo book

Deze publicatie ‘Leren in Eindhoven 2030’ beschrijft het gewenste scenario voor de toekomst van leren in Eindhoven. In dit scenario worden drie dromen werkelijkheid: ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen, iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke settings nieuwe ervaringen op te doen en iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.
Een zestal elementen vormen de basis van de visie:
- het speelveld: een open leeromgeving die ruimte biedt voor maatwerktrajecten en een breed pallet aan mogelijkheden biedt
- de wereldregio: Eindhoven als krachtige plaats in de wereld waar leren en innovaties vanuit maatschappelijk belang plaatsvinden
- de co-creative leerteams: samen leren met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen kracht
- het leerpad voor het leven: doorlopende leerlijnen door het gehele leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren
- de lerende en de coach: samen een passend individueel leerpad uitstippelen op basis van passie en daarmee authentieke talenten ontwikkelen
- de maatschappelijke rolmodellen: leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en morele vraagstukken en ethische dilemma’s.
Het toekomstscenario zal worden gebruikt in een roadmaponderzoek waarin gekeken wordt wat er mogelijk en nodig is om het gewenste scenario ook daadwerkelijk te realiseren.

TUeILI

About the Author

LightHouse - TU/e ILI
TUeILI Eindhoven

LightHouse: Navigating to the knowledge of the Intelligent Lighting Institute of the Eindhoven University of Technology.
Lighthouse conducts knowledge intensive advise projects for clients in the public and private sector. LightHouse is founded to disclose the knowledge of the research programs of the Intelligent Lighting Institute (ILI) for society. We execute knowledge intensive projects starting from needs or questions from society and organisations. We apply the knowledge, methods and designs from ILI in practical applications and viable, sustainable lighting solutions.

Publish Date  July 18, 2013

Dimensions  Standard Landscape  34 pgs   Premium Paper, matte finish

Category  Education

Comments (0)

Visie en Roadmap Leren - Education photo book
Published January 10, 2014
Leren 2030 - roadmap - Education photo book
Published September 29, 2013
Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb