Preview
Click to preview Folkefront mot krise, krig og fascisme pocket and trade book

Når vi utgir Georgi Dimitrovs beretning til Komintern-kongressen i 1935 på nytt, er det fordi problemstillingene han reiser er oppsiktsvekkende aktuelle også i dag. Det kapitalistiske Europa er i sin alvorligste økonomiske krise og depresjon siden krakket i 1929. Massearbeidsløsheten er enorm og økende, arbeiderbevegelsen er delvis lammet av årtier med sosialdemokratisk klassesamarbeidspolitikk, de sosiale og demokratiske rettighetene trampes ned. Fascismen er igjen blitt en reell trussel. Og som på 1930-tallet er faren for nye imperialistiske kriger overhengende.

Kommunistene mener at kampen mot krise, krig og fascisme må utvikles og samordnes. Arbeiderklassen, fagbevegelsen og alle progressive og demokratiske bevegelser må definere noen hovedkrav og trekke sammen for å oppnå dem. Det handler om å bygge enhet mot de kreftene som truer framtida vår. Det handler om å stå sammen mot kapitalmakta og dens etterplaprere. Det handler om å bygge en folkefront mot krise, krig og fascisme – mens vi ennå har tid.

jablu

About the Author

Forlaget Revolusjon
jablu Oslo, Norway

Ideelt non-profit forlag.
Non-profit publishing house.

Publish Date  September 16, 2013

Dimensions  Pocket  172 pgs Black and White printing (on cream uncoated paper)

Category  History

Tags  , , , ,

Sosialist? Javisst! - History pocket and trade book
Published August 02, 2011
Krigerstaten Norge - History pocket and trade book
Published December 29, 2010
Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb