Preview
Click to preview EEN LEVEN IN SCHILDERIJEN photo book

In dit boek is een zeer groot deel van het oeuvre van mijn schoonmoeder Lot Delfin – van Mourik Broekman samengebracht. Het is vooral bedoeld voor de kring van familie en bekenden. De aanleiding voor deze uitgave was haar overlijden in 2010 en de behoefte van een aantal familieleden om de talloze werken die ze gemaakt heeft in een overzicht bij elkaar te brengen.
Het beslaat de periode vanaf haar veertiende tot en met haar zesennegentigste levensjaar! In de laatste hoofdstukken is er eveneens een plaatsje ingeruimd voor het werk van haar echtgenoot Georges Delfin en haar moeder Marie van Mourik Broekman-de Vries.
Er is voor gekozen om het gehele verzamelde oeuvre van Lot op te nemen; het boek bevat meer dan 200 afbeeldingen. Op de eerste plaats biedt dit een totaaloverzicht. Daarnaast geeft het de lezers de mogelijkheid om het werk wat zij van Lot in bezit hebben hier terug te zien en te plaatsen in de context van haar hele oeuvre.
Het is voor de lezer ook goed mogelijk om, ondanks de grote hoeveelheid afbeeldingen, zich gericht te oriënteren en schilderijen naar keuze op te zoeken. Hiertoe is het werk onderverdeeld in een achttal onderwerpen. Omdat het hierbinnen zoveel mogelijk in chronologische volgorde is geplaatst, kunnen we Lot eveneens volgen in haar artistieke ontwikkeling en manier van werken door de tijd heen. Informatie over de achtergrond van de werken en de relatie met Lot haar levenssituatie, en bepaalde gebeurtenissen, ontbreekt eveneens niet in dit boek. Kortom; vóór u ligt een veelzijdig naslagwerk, dat het totaaloverzicht van het oeuvre verbindt met het verloop van Lot haar artistieke ontwikkeling en haar levensgeschiedenis.
Dit boek is gepubliceerd in 2011. Deze 2e uitgave; gepubliceerd in oktober 2013 is voorzien van een ISBN

averhoogt

About the Author

averhoogt
averhoogt

Publish Date  November 11, 2013

Dimensions  Standard Landscape  160 pgs Standard Paper

Category  Fine Art

Comments (0)

Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb