Preview
Click to preview DE FAMILIE WAGENAAR pocket and trade book

De levensgeschiedenis van onze ouders, Minne Wagenaar en Ytje Wagenaar-Elzinga heeft veel indruk op mij gemaakt. Daarom heb ik alles wat ik van hun leven en dat van mijn broers en zusters weet, opgeschreven. Ook hierom heb ik het gedaan: deze geschiedenis is het waard om niet in de vergetelheid te raken. Van de vijf dochters ben ik als jongste het langst bij moeder thuis geweest. Iedere keer als moeder mij vertelde van haar leven met vader en later van haar leven alleen met ons, kwam zo duidelijk uit haar woorden naar voren hoe zij Gods leiding in haar leven ervaren heeft. En hoe groot haar verlangen was dat ook haar kinderen in de wegen van de Here zouden wandelen. Moeder had door omstandigheden weinig geleerd, maar na het overlijden van vader heeft ze in kinderlijke eenvoud haar vertrouwen op de Here haar Helper gesteld. Ik geloof dat wij haar daarin moeten eren, want door haar hebben wij God leren kennen. Zo heeft ze ons voorgeleefd. Ook heeft ze ons geleerd voor elkaar op te komen en naar elkaar om te zien.
Ik ben me er van bewust dat dit verhaal lang niet volledig is, maar ik heb getracht alles wat ik mij herinner zo goed mogelijk weer te geven.
Mijn dochter Ytje Veefkind-Eenkhoorn te Amersfoort verzorgde de voorlopige uitgave.

Eenkhoora

About the Author

Eenkhoora
Eenkhoora

Publish Date  January 08, 2014

Dimensions  Trade  96 pgs Black and White printing (on cream uncoated paper)

Comments (0)

Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb