Preview
Click to preview Visie en Roadmap Leren photo book

Deze publicatie ‘Leren in Eindhoven 2030’ beschrijft de visie en de roadmap voor de toekomst van leren in Eindhoven. In de visie voor 2030 worden drie dromen werkelijkheid:
* ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen
* iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke settings nieuwe ervaringen op te doen, en
* iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.
Een zestal elementen vormen de basis van de visie:
* het speelveld - een open leeromgeving die ruimte biedt voor maatwerktrajecten en een breed pallet aan mogelijkheden biedt
* de wereldregio - Eindhoven als krachtige plaats in de wereld waar leren en innovaties vanuit maatschappelijk belang plaatsvinden
* de co-creative leerteams - samen leren met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen kracht
* het leerpad voor het leven - doorlopende leerlijnen door het gehele leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren
* de lerende en de coach - samen een passend individueel leerpad uitstippelen op basis van passie en daarmee authentieke talenten ontwikkelen
* de maatschappelijke rolmodellen - leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en morele vraagstukken en ethische dilemma’s.

In een roadmap onderzoek is vervolgens bekeken wat er mogelijk en nodig is om het gewenste scenario daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor zijn een drietal onderwerpen op een tijdlijn verder uitgewerkt: vorm & inhoud van onderwijs, technologische mogelijkheden, en context & organisatie.
Op basis van de visie en roadmap zijn vervolgens een aantal randvoorwaarden en concrete volgende stappen geformuleerd voor een innovatiesysteem waarin over de grenzen van de huidige organisaties heen wordt samengewerkt om de lerende centraal te stellen zoals het beoogd is in het gewenste scenario voor Leren in Eindhoven 2030.

TUeILI

About the Author

LightHouse - TU/e ILI
TUeILI Eindhoven
LightHouse: Navigating to the knowledge of the Intelligent Lighting Institute of the Eindhoven University of Technology. Lighthouse conducts knowledge intensive advise projects for clients in the public and private sector. LightHouse is founded to disclose the knowledge of the research programs of the Intelligent Lighting Institute (ILI) for society. We execute knowledge intensive projects starting from needs or questions from society and organisations. We apply the knowledge, methods and designs from ILI in practical applications and viable, sustainable lighting solutions.

Publish Date  January 10, 2014

Dimensions  Large Format Landscape  82 pgs Premium Paper, matte finish

Category  Education

Tags  , , , ,

Comments (0)

Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb