Preview
Click to preview Volunteered Geospatial Information in Urban Environments photo book

ABSTRACT

Recent stelt men vast dat verschillende mappingsvormen (kaartweergaves) hun weg hebben gevonden naar het Internet. In het bijzonder valt op dat de publieke massa steeds meer interesse vertoont in dit gegeven. De evolutieve technologie helpt hen daarbij. In dit werkstuk wordt dit gegeven, benoemd als Volunteered Geospatial Information (VGI), in detail onderzocht. Tevens stelt men zich de vraag welke mogelijkheden deze bijdragen bieden aan het professionele parcours (omgevingswetenschappen). De belangrijkste conclusie is dat het algemeen besef van ruimtegerelateerde begrippen, zoals (urban) planning en stedelijkheid, in enorme mate toegenomen is. Dit kan de ruimtelijke kwaliteit enkel ten goede komen. Daarnaast zijn er in dit werkstuk tal van VGI’s bestudeerd, gebruikmakende van verschillende factoren. Dit resulteert in een framework, waaruit men een typologie van VGI kan opmaken. Deze verhandeling herkent vanuit dit framework vier ‘klassen’: Placeblogs, CitySenses, Mirror Worlds en Virtual Worlds. Het framework en de gemaakte klassen bieden een goede toolkit tot actief gebruik in een professioneel kader.

Quantity

Blurb Sites

© 2014 Blurb