Miranviz

Miran Vizintin


Gorizia - Italy
About

Miran Vižintin is an amateur photographer who lives and works in Gorizia (Italy). The first photographic experiences date back to the early 80's. In recent years he devoted himself mainly to digital photography. Is'particularly active at the "Skupina 75" photography club.
Miran Vižintin je amaterski fotograf, ki živi in deluje v Gorici. Prve fotografske izkušnje mu segajo v začetek osemdesetih let. V zadnjih letih se posveča predvsem digitalni fotografiji. Aktiven je pri Fotoklubu SKUPINA 75 iz Gorice.
Miran Vižintin è un fotoamatore che vive ed opera a Gorizia. Le prime esperienze fotografiche risalgono all'inizio degli anni 80. Negli ultimi anni si dedica prevalentemente alla fotografia digitale. E' particolarmente attivo presso il Circolo Fotografico SKUPINA 75 di Gorizia.

Books by Miran Vizintin