About the Author

hoorndraagst
Margot Kenter
hoorndraagst
Blurbarian Since July 2013
Name Margot Kenter
Location Zaanstreek
Gender Female
My Occupation ex verpleegkundige, momenteel schrijfster
My Bio In 1994 werkte Margôt in Amsterdam als een ambulanceverpleegkundige – vandaag het oppakken van de brokken van een auto-ongeluk, morgen een hartaanval en een huiselijk geweld incident... Wie had kunnen bedenken dat binnen vier jaar deze sluipende verlamming zou worden gediagnosticeerd als MS?
Maar net als Margôt vervolgens benadrukte, zo leefde ze verder. "Llaten we het niet hebben over wat ik niet, maar wat ik wel kan, en laten we dat vieren!'
Het boek dat u in uw handen houdt is het product van meer dan 10000 uren van verbeten ploeteren. Waarop Margot, voordat zij haar computer met oogbesturing had, ongeveer 50 woorden per dag typte. Maar met de computer met infraroodscanner kon zij weer 500 woorden per dag typen. Met dit boek als resultaat.
Zijn wie Margôt is werpt een licht op deze Maria reis.

Books by this author

Things I Don't Mind The World Knowing

Spoiler alert: I'm thinking my next book will be about...
Het boek is een zoektocht naar vrijheid.
Vanuit de ketenen van mijn hoofdpersoon Maria gaat zij een zoektocht aan. Die haar naar plaatsen brengt waarvan zij het bestaan niet kende. Maar die haar dwingen om zichzelf een aantal vragen te stellen...
De thema's die onder andere in het boek voorkomen, zijn liefde, verraad, rechtvaardigheid, en vergankelijkheid. Waarin Maria al zoekend en tastend een antwoord probeert te vinden op het hoe en waarom van haar leven.
Everyone needs to know about these authors and artists...
Ik ben en blijf gewoon Margot.
This book is addictive. Read it. (At your own risk.)
In de zes jaar dat ik het boek heb geschreven, heb ik veel plezier aan het schrijven beleefd.
Reken maar dat ik mijn personages alle hoeken van de kamer heb laten zien! En reken maar dat jij met mij zult meeleven,mee grinniken, en meehuiveren.