jmwkoster

Jacqueline Koster


Klaaswaal, Zuid Holland, The Netherlands
About

Na een aantal jaren cursussen te hebben gevolgd op het gebied van fotografie, photoshop en indisign ben ik nu bezig met het maken van boeken. Fotografie en soms ook fotobewerkingen staan hierin centraal.


After a few years of learning about photography, photoshop and indesign I 'm now making books. Photography and sometimes edited photo's are the main subject.

Books by Jacqueline Koster