ksmith517

Karen Mitchell Smith


Weatherford, Texas