User_no_avatar

สาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ เกิดจากอะไรบ้าง?


Bangkok, Thailand
About

ประจำเดือน คือ เลือดที่ไหลออกมาจากช่องคลอดทุกเดือน
ประจำเดือนที่มาปกติ เป็นอย่างไร?
-ประจำเดือนมาทุกๆ 28-30 วัน
-สีของประจำเดือนสามารถแตกต่างกันไปได้ในแต่ละคน
-ปริมาณประจำเดือนที่ออกมาในแต่วันไม่ควรเกิน 80 ซีซี
ประจำเดือนที่มาไม่ปกติ เป็นอย่างไร?
-ประจำเดือนยังไม่มา ผู้หญิงอายุ 18 ปีแล้ว แต่ยังไม่เริ่มมีประจำเดือน
-ประจำเดือนขาดๆ หายๆ โดยขาดหายไปอย่างน้อย 6 เดือน
สาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
1.รับประทานยาบางชนิดที่อาจมีผลข้างเคียงต่อการมีประจำเดือน
2.ตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
3.วัยทอง หรือเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
4.รังไข่เสื่อมก่อนกำหนด อาจต้องรักษาด้วยยาคุมกำเนิดแบบเม็ด
5.อวัยวะสืบพันธุ์มีความผิดปกติ