User_no_avatar

Femidboq356


About

<br> <br><p style="direction: rtl;">פמי פרימיום היא החברה המובילה בישראל בתחום הטלמדמסין, שנבחרה על ידי משרד הבריאות להקים תשתית לאומית לרפואה מרחוק. פמי&nbsp; https://www.medinet.co.il/%d7%a4%d7%9e%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99%d7%aa/ , מטמיעה ומתפעלת פלטפורמות טכנולוגיות. פמי פועלת הן בבתי חולים וקופות חולים, והן עם חברות מובילות וארגונים גדולים בסקטור הפרטי.</p><br><br> <br><br><br><br> <br><p style="direction: rtl;">המונח חדשנות רפואית כבר איבד מהקסם שנלווה אליו בעבר. היום כבר לא מדובר במדע בדיוני אלא בעדכון גרסה טבעי ומתבקש של מערכת שנוטה להיות מורכבת ומסורבלת. אנחנו נמצאים בעידן וריטואלי ודיגיטלי, הקורונה הביאה את התנופה בכך שאילצה אותנו להתבודד בבתים ולמצוא פתרונות תקשורת טכנולוגיות. אולם, זהו תהליך פיתוח טבעי ומתבקש שבכל מקרה נועד להאיץ את עצמו במשך העשורים האחרונים. פמי עוסקת בהטמעה של ה