User_no_avatar

Louharyaewnc


About

<br> <br><div> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <h2 style="direction: rtl; text-align: right;">פיתוח מיומנות ההקשבה למען שיפור המודעות העצמית על פי האוניברסיטה הקוסמית</h2> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br></div><br><br> <br><br><br><br> <br><p class="ContentParserstyle__StyledP-sc-njpkyf-0 A-DnbT" style="direction: rtl; text-align: right;">מהי מודעות עצמית? לפי&nbsp;<strong> https://www.cosmic-university.com/ </strong>&nbsp;, אנשים בעלי מודעות עצמית גבוהה יודעים מה הם מרגישים, חושבים ורוצים. הם מצליחים לתרגם את זה להתנהגות ומערכות יחסים מתוך התחשבות ורגישות לסביבה.</p><br><br> <br><br><br><br> <br><p class="ContentParserstyle__StyledP-sc-njpkyf-0 A-DnbT" style="direction: rtl; text-align: right;">על פי&nbsp;<strong> https://www.louharya.com/he/ </strong>&nbsp;, מייסדת האוניברסיטה הקוסמית, אחד הדברים הראשונים שנלמדים במסגרת הקורסים השונים הוא החשיבות שביכולת להקשיב. הקשבה היא המיומנות המהותית והראשונה בתהליך פיתוח המודעות