User_no_avatar

chefmelody2


About

<br> ג'יני מילגרום ידעה תמיד שהמשפחה לרכבת התחתית בזול מתחלף. זו גם נולדה בקובה לכל המשפחה קתולית מהמעמד העליון ויכלה להשיג את אותה ההיסטוריה של אבות אבותיה מאות רבות של שנה אחת לאחור עד לכפר שובב בספרד. כשג'יני הייתה נוחה, המהפכה הקומוניסטית סחפה את אותן קובה ומשפחתה נמלטה מהאי בשנת 1960 והתיישבה בעיר תוססת שהיא פליטים קובנים במיאמי.<br><br> <br><br><br><br> <br><br> <br><br><br><br> <br><br>אפי' שבני משפחתה אינו לקחו את כל חפציהם כולם, אלו נהגו להקפיד ליהנות מ עשר קופסאות ובהם תיעודים משפחתיים. אזור ממסמכים אילו שיש בני המון קיימת ומשפחתה תמיד התגאתה באופן זה שהם כבר עוקבים את אותו אילן היוחסין ושומרים בעניין מנהגי משפחתו השונ ים. לאן שעברו בשנים כיום עזבו אחר ספרד, זה עובד הקפידו לרכוש עמם אחר קופסאות המסמכים.<br><br> <br><br><br><br> <br><br>ג'יני מילגרום מחזיקה צלחת צ'ולטות<br><br> <br><br><br><br> <br><br><br> <br><br><br><br> <br><br>בראיון ל- Aish.co.il נזכרת ג'יני שלמרות הקרבה די הרבה ששררה בחברה הקובנית הקתולית לחיית המחמד, הז