User_no_avatar

pepperchef8


About

קנדה ומסחר דיגיטלי מחבר: קרייג סמית ' source_url: http: //www.google.com/articles/online_business/article_3991.shtml תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:16 קטגוריה: משרד מקוון מאמר: צמיחת המסחר האלקטרוני הקנדי נתפסה לאחרונה שטוחה איזה מה הינו מושם לה מגרה מחקרים שנעשו בתחום אחרונים מצאו שכן צמיחת הביזנס האלקטרוני הקנדי נתפסה שטוחה משנה לשנה (2003-2004). https://jadegarden555.com עם זאת, כעבור בחינה זרה, כדלקמן -60% נמצא 100 מתחמי האי-טיולים העצומים נצחו להאיץ אחר מכירותיהם ליותר דרך -20%. נאה גם מגמת הקנדים מקנייה בדירות שאינם קנדיים לאתרים מקומיים (63% מקומיים, 37% זרים). בניה מחדש מקומי הגיע מיטיב בבירור בעלויות השקת תחום עסק לסחר אלקטרוניקה בקנדה. הזדמנות המכירה הוא של המאמצים המוקדמים, אנשים באופן ספציפי טווח הגילאים 18-34. פלח זה הזמן מתמצא 2 שנים בהסתכלות על טובה וסביר יותר לשלוח באינטרנט. בהשוואת דגימה ב- 2003-2004, מגזרי עלו