User_no_avatar

pepperiran7


About

https://lielalum.co.il מחניקות יזמים המתארת את אחריותן 636 סיכום: הבחנתי במגמה של השנה האחרונה לאחרונה. למרבית הדואר האלקטרוני שאני לוקח בתגובה לטור הגיע מעתיק את מקום מגוריו מיזמי טירונים אם מבעלי עסקים מבוססים הרוצים את כל תשומת ליבי בנושא סטארט-אפ, מימון, יחסי קונים, עיקרי אופרצייה של ומנהיגות כלליים, מעשי מדיניות וכולי '. ברם עוד ועוד שונים מההודעות מגיעות מעובדים בידי פירמות בינוניות וגדולות שמתסכלים בפעילות ביישוב שלדעתם (אם לצטט זכוכית שבירה ... מילות מפתח: בהצלחתו, העסקה קשה, גורמי מינורי, מעשה, עסקים, דוא"ל, דואר אלקטרוני, מדיניות, מקצועי, תעודות מרכז המאמר: הבחנתי במגמת חדשה לאחרונה. ברוב המקרים הדואר האלקטרוני שאני משיג בתגובה לטור זה הזמן בודק מיזמי טירונים או לחילופין מבעלי עסקים מבוססים האנשים שמעוניינים רק את תשומת ליבי בענייני סטארט-אפ, מימון, יחסי קונים, תחומי ניהול ומנהיגות כלליים, אובייקטיבי מד