teacseain

teacseain


Bangkok,Thailand
About

เบื่ออาหารอาจเป็นสัญญาณอันตรายของโรคร้าย เคล็ดลับการดูแลสุขภาพร่างกายจากเว็บวาไรตี้ ภาวะเบื่ออาหารเป็นอาการที่ทำให้ไม่รู้สึกอยากอาหาร ความต้องการในการกินอาหารลดลง ในบางครั้งอาจมีความรู้สึกหิวแต่กลับไม่รู้สึกอยากที่จะกินอะไร อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัญหาของสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเฉพาะภาวะการเบื่ออาหารที่รุนแรงโดยที่ไม่ได้เกิดมาจากการเบื่ออาหารที่ทำให้รู้สึกว่ากินซ้ำ กินบ่อย หรือจำเจจนไม่อยากกิน ติดตามอ่านบทความนี้เพิ่มเติมได้ที่นี่เท่านั้น