vnrom

vn rom


About

Lưu ý: Việc up ROM có thể xóa dữ liệu trên điện thoại của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu đủ dữ liệu trước khi tiến hành. Hơn nữa, chỉ nên sử dụng ROM từ các nguồn đáng tin cậy để tránh rủi ro cho thiết bị của bạn.