User_no_avatar

yewfold9


About

<br> <br><br><br><br> <br><br><br><br> <br><br><br><br> <br><br>אם תרגילי קופירייטינג יעילים?<br><br> <br><br> מחברת: לאנה המפטון<br><br> <br><br> google.com/articles/writing/article_496.shtml<br><br> <br><br> תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:21<br><br> <br><br> קטגוריה: כותב<br><br> <br><br> מאמר:<br><br> <br><br><br><br> <br><br> נמסר שהרי הסופר האמריקאי הרחב סינקלייר לואיס התבקש עד לפני זמן להרצות בדבר כותב לפני קבוצת סטודנטים: "מבט אל ההתכנסות הזו", סיפר לתלמידים שנאספו, "גורם לכל המעוניין להתחנן ל לדעת 2 מתוכם העסק שלך האם כך ובאמת רוצה לשאת סופרים? " יותר מידי יד בחדר עלתה. לואיס הביט עליהם לזמן קצר ואז קיפל את אותו פתקיו והניח בו. "אם זה מוצלח," מהווה אמר, "אז העצה מקסימלית שאוכל לתת לי מהווה לנקות לביתנו ולהתחיל לכתוב.&amp; https://hamaarav.co.il ; לאחר מכן הנו פנה ויצא מהחדר.<br><br> <br><br> https://ecigisrael.com תגלית הכתיבה ההתחלתי מהווה לכתוב וכן אם קבעתם איזשהו לוח שניות לכתיבה, השלב הבא מהווה להבין העניין לספרא.<br><br> <br>