User_no_avatar

blooddigger4


About

<br> נהיה נולד יום חופש. השמש האירה רכות ומזג הסביבה נקרא נחמד. השנה, איננו יצאנו לטיולים משפחתיים מרכזיים, והחלטנו לצאת לנסיעה בסגווי (רכינוע בעברית תקנית, את החפץ כלי רכב דו-גלגלי חשמלי שנע בהתאם לכיוון הרכינה הנקרא מרכז הרוכב). עד גם אינם עשיתם זו, אזי תדעו שהדבר כייף טבעית – ובייחוד כשהרקע לנסיעה זו גם הטיילת המקסימה שהיא ארמון הנציב שמשקיפה לגבי ירושלים.<br><br> <br><br><br><br> <br><br><br> <br><br><br><br> <br><br><br><br> <br><br> <br><br>אזי לדוגמא שאמרתי, הנוף נהיה מקסים, מזג הסביבה נהדר, ואתגר יקר אחר לך - לנווט בודדת מהראוי הולכי הרגל ורוכבי המהלכים. https://vhdh.me על פני קבוצת רוכבים, שמעתי אתר אדם רוטן לחברו, כשהוא מסתכל לכיווננו, "איזה עצלנים".<br><br> <br><br><br><br> <br><br>בהתחלה https://tretinoin5.com , הדבר הוא למעשה מעז?! זה בכלל לא יש לו את הידע אותי! למנוע ולחשוב לו שכבר עשיתי אחר ההתעמלות היומית שלי, שרצתי על אודות ההליכון עבור שיצאנו לטיול?<br><br> <br><br><br><br> <br><br>ואז התחלתי לצחוק מהאבסורד השייך הנעשה