food-compost

food-compost


Bangkok, Thailand
About

กำจัดเศษอาหารโดยทิ้งใส่ถุงขยะ ทำอย่างไร?
กำจัดเศษอาหารโดยทิ้งใส่ถุงขยะ ถือว่าเป็นวิธีกำจัดเศษอาหารที่นิยมและสะดวกที่สุด เพียงแค่นำถุงขยะมาสวมลงถังแล้วทิ้งเศษอาหารลงไป หรือนำเศษอาหารที่เหลือไปทำปุ๋ยหมัก ถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีกำจัดเศษอาหารที่สะดวกสำหรับเจ้าของบ้าน แต่สำหรับเทศบาลแล้วจำเป็นต้องทำตามวิธีการที่ถูกต้อง รวมถึงในการหมักปุ๋ยจากขยะเศษอาหารจำนวนมาก จะต้องใช้น้ำ กับออกซิเจนเยอะ จึงทำให้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสภาวะเรือนกระจกด้วย ดังนั้นเราควรแยกขยะและไม่นำขยะประเภทอื่นมาทิ้งรวมกับเศษอาหาร เพื่อลดภาระการจัดการกำจัดเศษอาหารของเทศบาล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง